Privacyverklaring 123voedingsadvies.com

Diëtistenpraktijk 123voedingsadvies.com is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals nader benoemd in deze privacy verklaring zoals verplicht is volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) die ingaat op 25 mei 2018.

1. Persoonsgegevens
Gegevens die verzameld worden gedurende de behandeling zijn:

  • (meisjes)-naam
  • geboortedatum
  • BSN-nummer
  • adresgegevens (straat, postcode, huisnummer, plaatsnaam)
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Naam en polisnummer van zorgverzekering
  • Relevante medische gegevens
  • Antropometrische gegevens zoals: lengte, gewicht en optioneel lichaamssamenstelling

Deze gegevens worden verzameld om een persoonlijk, op uw situatie toegespitst, advies te kunnen bieden en dit advies ook naar u te kunnen versturen. Tevens is het van belang om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

In sommige gevallen gaat het om gevoelige persoonsgegevens. Deze worden alleen genoteerd als hiervoor de noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere of commerciële doeleinden

2. Beveiliging van de bewaarde gegevens
De gegevens worden op een beveiligde manier bewaard waarbij de praktijkeigenaar de enige is die toegang heeft tot het hoofdsysteem en achterliggende systemen. Papieren informatie, zoals verwijsbrieven, worden bewaard in een met een slot afgesloten kast in een praktijkruimte die uitsluitend toegankelijk in het bezit is van de praktijkeigenaar. Hiermee wordt misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde toegang tot uw gegevens zo goed mogelijk tegen te gaan.

3. Hoe lang blijven gegevens bewaard?
De gegevens die genoteerd staan in het systeem blijven 15 jaar ná beëindiging van de dieetbehandeling bewaard. De reden dat deze gegevens zolang bewaard blijven is omdat dit verplicht is volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGB).

4. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzag, correctie of verwijdering sturen naar info@123voedingsadvies.com. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt, omdat persoonlijke legitimatie noodzakelijk is. De ingeplande tijd wordt in rekening gebracht.

5. Cookies/Google analtycs
Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google. Dit wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken o.a. De informatie die verzameld zijn anoniem: zo blijft uw IP-adres buiten beschouwing. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hier wettelijk toe wordt verplicht. Hier is verder geen invloed op.

6. Andere websites, apps en linken
Tevens wordt er op de website verwezen naar websites die niet worden beheerd door 123voedingsadvies.com. Daarom is het niet mogelijk aansprakelijkheid te garanderen met betrekking tot de inhoud, gebruik en beschikbaarheid van deze websites.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door 123voedingsadvies.com kunt u contact opnemen via 06-111 966 41 óf via info@123voedingsadvies.com

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Share