Behandelmethode

Wanneer een cliënt bij mij terecht komt, zal deze cliënt persoonlijke begeleiding krijgen welke gericht is op gedragsverandering op de langere termijn. Hierbij vind ik het belangrijk dat de cliënt informatie en kennis krijgt die hem/haar verder helpt om zélf een bewuste keus te kunnen maken. Dat betekent dat de cliënt op den duur zelfstandig verder kan.

Hierdoor zal een dieet geen streng dieet zijn, maar zoveel mogelijk gebaseerd op keuzes die de cliënt zélf maakt. Uiteindelijk streef ik naar een gezonder voedingspatroon, met als doel het behouden en/of verbeteren van de gezondheid en voorkomen van-, stabiliseren van- of het verminderen van gezondheidsklachten.

De precieze wijze van behandelen is daardoor ook per cliënt verschillend, omdat iedere cliënt verschillend is.
  

Share